თარიღი: 2018წ, 20 დეკემბერი, 22:30 - ნაწ:2

წამყვანი: მძინარაშვილი ბონდო

სტუმარი: პაპავა ლადო