თარიღი: 2019წ, 06 აპრილი, 11:00 - 11:55

წამყვანი: შენგელია თემურ

სტუმარი: პაპიტაშვილი ალექსანდრე